Aangenomen tegelwerk complex Wilhelminalaan te Reuver- bouwadvies Bovens Kerkrade

Tegelbedrijf W vd Eijnde Someren heeft een zeer mooi project aangenomen  in samenwerking met Bovens Bouwadvies te Kerkrade.Tegelwerk uittevoeren in complex Wilhelminalaan  te Reuver. Dit project zal van start gaan medio februari 2013. Tegelwerk bestaat uit gehele bestaande tegelvloer verwijderen en opnieuw met de gekozen vloertegels terug plaatsen. Oplevering medio eind maart 2013 mits de weersomstandigheden dit toelaten. En ook omdat we gebonden zijn aan de bewoners . Om ze zo min mogelijk overlast te bezorgen.

 

Powered by WishList Member - Membership Software